Hakkımızda

ana

İstanbulkamp çocuklar için doğal bir yaşam atölyesi olmakla birlikte,  büyükler içinde doğa-aktivite döngüsünün en iyi koordine edildiği noktadır.

Çeşitli adlarla anılan çevre tabanlı eğitim, yaparak yaşayarak, deneyime dayalı eğitim en az yüz yıllık bir düşüncedir. Dünyada hızla yayılmakta olan bu kavram ülkemizde de her geçen gün dillerde daha  fazla anılmaktadır.

Eğitim kurumları artık; doğa merkezlerine, hayvanat bahçelerine, pikniklere, çevreci kuruluşlara tek seferlik ziyaretler düzenlemek yerine, onlarla daha güçlü, daha anlamlı ilişkiler oluşturmaya mecburdurlar.

Yapılan araştırmalar Çevre Tabanlı Eğitim Modellerinin öğrencilere toplumsal çalışmalar, fen, dil sanatları ve matematikte yarar sağladığı, standart sınav notlarını ve genel not ortalamalarını iyileştirdiği ve sorun çözme, eleştirel düşünme, karar verme becerilerini  geliştirdiğini göstermektedir.

Peki ! Doğadaki deneyimler çocukların sosyal ve matematik notlarını yükseltecek midir ?

Evet ama; biz, bu deneyimlerin çocuklarda sınavlarla ölçülemeyecek derecede büyük değişimler meydana getireceğinin farkındayız.

Ve en büyük amacımızda bu farkındalığın toplumun önemli bir bölümü tarafından yaşanmasını sağlamak.